Топлоизолации с растителен произход

1. Слама

   

Сламата е естествено изсушени стебла от житни култури или други растения, като коноп или лен.Това е лек материал, който расте навсякъде в Европа и енергията за транспортиране е минимална. Тя се доставя на бали с различни размери, които се вграждат в стени и след това се компресират. Най-честата употреба в днешно време е в къщи от бали слама, където сламата се използва като изолационен материал вътре в дървената рамка на конструкцията.

 

Като изолационен материал сламата може да се използва за външна изолация, на плочи за пода или като изолация на покрива. Рядко се използва и като конструктивен носещ материал, но това не винаги е позволено. Много малко въглерод се отделя по време на прибиране, сушене и транспорт на реколтата, сламата е екологично чист материал, с много малко вложена енергия.Но сламата не е материал, който е подходящ за масово строителство на къщи и индустриализация на строителството.

Използването на слама отнема много време и работна ръка и това я прави неконкурентен продукт на масовия пазар. Тя е интересна алтернатива за тези, които са склонни да вложат много собствен труд в бъдещия си дом.

2. Коноп и лен

 Изолацията от лен и коноп е на базата на влакна от тези растения, които могат да се отглеждат в почти всички региони на Европа.Макар и не много широко разпространени в много страни днес, конопаът и ленът са се използвали много, например в Балтийските страни през 20-те години на ХХ век. През последните десетилетия тези материали излязоха от употреба и са почти забравени.

В последните години се наблюдава малко възраждане на тези култури. Площите с технически коноп и лен не изискват повече от обичайните усилия за отглеждане на растителни култури. И при двете растения годишният добив зависи от климата. Като местни продукти, конопът и ленът могат да помогнат за намаляването на транспортирането.

Ленът и конопът могат да бъдат използвани като изолационни материали в дървени конструкции с гредоред, като покривна изолация, вътрешна изолация на външните стени или между окачения таван и носещата конструкция.

Коноп и лен се продават като платна или на рулони, конопът се намира също и на влакна.Конопените влакна са в насипно състояние, те трябва да бъдат издухани в стената от специалист с опит, защото при тази дейност се отделя много прах. В някои конопени и ленени изолационни материали се добавят влакна от полиестер. Тези влакна са причината изолацията да не може да се компостира след  отстраняване.

Бъдещата перспектива за производството на тези материали е доста добра от гледна точка на устойчивостта. Този местен материал има висок потенциал за намаляване на транспорта и допринася за местната икономика.

 

3. Талашит

Дървесните талашитени изолационни панели са гъвкави или твърди и могат да бъдат използвани в различни конструкции. Те са произведени от пресована дървесина при мокра или суха обработка, като част от продуктът може да се произвежда от рециклирани материали. При мократа обработка може да се използва поливинил ацетат за лепило на дебелите пластове в платната. Понякога се добавят фунгициди за увеличаване на пожароустойчивостта. Някои талашитени панели са покрити с битум или латекс за влагоустойчивост на стените или в покривни конструкции.

Разходите за транспорт може да бъдат малко, ако се използва дървесина добивана в близост до мястото на производство. Дървесният талашит обикновено не се използва повторно или се рециклира само в ограничена степен. Панелите без покритие или примеси могат да бъдат компостирани.

Възможно е изгаряне с генериране на енергия. Дървото е екологичен материал с подобни изолационни свойства на други екологични материали. Недостатък на материала е, че гори лесно и се изисква специална обработка.

 

4. Целулоза

Целулозната изолация обикновено се предлага в две форми: като влакна или като платна. И двете могат да бъдат използвани за изолация на дървени рамкови конструкции и на покриви. Влакната са подходящи за запълване на малки кухини, в които другите по-малко гъвкави системи за изолация не могат да достигнат.Целулозните продукти са произведени от надробена рециклирана хартия и изискват малко количество енергия за производството си.

Изолацията от целулозни влакна и платна съдържа забавители на пожар. При полагане на целулозна изолация трябва да се носи маска за лице. Трябва да се отбележи, че целулозните влакна трябва да бъдат издухани в кухините само от правоспособни майстори, защото неподходящата техника на изолиране може да създаде опасни малки частици прах, например ако не е затворена правилно пролуката около отвора в изолационния слой и тръбата, през която се издухва изолацията в конструкцията на стената. Целулозните платна са безопасни за работа от клиента и не изискват специални предпазни мерки. Веднъж инсталирани,всички целулозни материали са безопасни и не отделят газове.

Като цяло целулозните изолации са екологична алтернатива на конвенционалните материали, тъй като те са произведени от ресурси в изобилие с малко енергия и оказвт малко въздействие върху околната среда.

5. Корк

Коркът е съвършен топлоизолатор. Докосвайки го, винаги се чувства топлота на повърхността дори и през най-студените зимни дни. Топлоизолационните качества на 2 см корк се равняват на същите от 10 см мазилка, 25 см куха тухла, 75 см бетон или 80 см камък.

Вероятно с основание можем да причислим корка към онези удивителни творения на природата, за които казваме, че са вечни. В това отношение коркът може да се сравни със златото и среброто - не гние, не се разлага, не променя лесно цвета.

Коркът има широк диапазон на приложение - за подова настилка, облицовка на стени и тавани и технически корк за изолация. Коркът се предлага във вид на плоскости с дебелина от 2 до 4 мм. Най-разпространеният размер плоскости е 300 х 600 мм. Той е избран от специалистите след изчисления като най-оптимален и отговарящ на размерите на стените и таваните на жилищата според европейските стандарти в строителството.

Коркът е най-добрият акустичен изолатор. Успешно заглушава острия шум отвън и предпазва от счупване падналите предмети.

Видове топлоизолации - животински произход

Напишете коментар