Настройката на капацитета на шнека е необходимо да бъде извършвана при смяната на един вид пелети с друг. Освен това е желателно да се прави поне веднъж месечно. по време на отоплителния сезон. Коректно въведените данни за капацитета на шнека спомагат както за намаляване на разхода на пелети, така и за увеличаване на ефективността на горивния процес. На базата на капацитета на шнека, управлението „Torch Control Unit” изчислява необходимото време, което трябва да работи шнека „Torch Auger”, за да подаде точно необходимата доза пелети към горелката.

 

Некоректно въведени данни могат да влошат работата на горелката и да намалят значително нейната ефективност.

  • Въвеждането на по-малка стойност (от реалната) за капацитет на шнека, води до подаване на повече пелети. Обратното въвеждане на по-голяма стойност, води до пускане на по-малко пелети към горелката TORCH.
  • Коректно въведения капацитет на шнека, води до коректно отчитане на количеството изгорели пелети, който управлението „Torch Control Unit” пресмята и показва на дисплея.

 

 Настройката се извършва в следната последователност:

  1. Отстранете захранващия маркуч за пелети на горелката.
  2. Сложете средно голяма купичка, така че пелетите да падат вътре в нея.
  3. От меню  „Измерване на капацитета на шнека”, чрез маркирането на „Измерване на капацитета на шнека” и натискане на бутона „SET” - ще започне измерването на капацитета на шнека. Шнека ще се стартира и ще работи без прекъсване за период от 360 секунди (6 минути). След спиране на шнека премерете на електронна везна всички събрани пелети в купичката.
  4. Получения резултат в грамове въведете в управлението на горелката. От меню
    „Горивни процеси” > „Капацитет” чрез бутоните „^” и ”v”, увеличете или намалете стойността, за потвърждаване на въведения резултат натиснете бутон „SET”.

 
Забележка 1: Непосредствено след стартиране на процедурата, пелетите трябва да започнат да падат в купичката. Ако не се случи, това означава че шнека,не е добре уплътнен или е празен. В такъв случай изчакайте процедурата докрай. Уверете се, че в купичката са паднали пелети, изсипете ги обратно в бункера и стартирайте процедура за замерване отначало.

Забележка 2: В случай, че не разполагате с електронна везна или друго средство за замерване на капацитета на шнека е възможно да въведете стойност 1500 грама. Това се прилага само като крайна мярка, а не като постоянно решение, защото както вече бе спомената отклонението в тази стойност, води до по-ниска ефективност на горелката.

Забележка 3: За да стартирате функцията по замерване на капацитета на шнека, горелката трябва да е в състояние "Изключено". В противен случай ще получите предупредително съобщение и функцията няма да бъде изпълнена.

 

Напишете коментар