Последните няколко години ставаме сведели на бурно развитие на технологиите. Почти всеки има в джоба си телефон, който има по-голяма изчислителна мощ от апарата Аполо 11, който 1969 каца на луната. Скоростта, с която разглеждате интернет е в пъти по-бърза от достъпа до Интернет през телефонния модем преди 12 години. Наблюдават се все повече устройства, които са част от световната Мрежа. Повечето смарт телевизори разполагат с възможност за връзка с Интернет. Всеки във жилището си разполага с това малко устройство с антенки, което "разпръсква" Интернет навсякъде. Защо и Вашият котел на пелети да не е свързан в глобалната Мрежа?

 

Вече имате възможност да управлявате и наблюдавате Вашия котел на пелети TORCH в реално време, от която и да е точка на света. Достатъчно е да имате устройство с уеб браузър и достъп до Интернет. Внимание! Не говорим единствено за запалване и изгасване на системата, а за абсолютно пълен контрол и много повече информация, за това как работи Вашата Отоплителна система Torch

Как работи?

Схема на свързване на Котел и горелка на пелети TORCH в Интернет

 Това е опростена схема на начина на работа на Интернет модула Torch Net Control. Модула разполага с мрежов вход, конектор за връзка с Управлението Torch и захранващ адаптер. Включвайки го във Вашата мрежа, автоматично рутера му задава IP адрес и модула получава достъп до Интернет. За най-голяма сигурност между Интернет модула и сървърите на TORCH се изгражда т.н. виртуална частна мрежа, която има за цел да осигури криптиране на данните преминаващи през средата. С инсталирането на модула за контрол и наблюдение Вие получавате и потребителско име и парола за вход в уеб базираната системата за управление. От своя страна тя също е защитена с SSL сертификат с цел да Ви защити максимално и да намали риска до минимум от подслушва на трафика.

 

Системата за управление изглежда по следния начин:

Панел за управление на Пелетен котел TORCH

Състои се от 2 главни полета и 4 допълнителни.

1. Най-важното е в средата - област 1. За най-интуитивна и лесна работа, панела изглежда по същия начин, както и на дисплея на управлението Torch Control Unit. Показва:

  • състоянието на пелетна горелака TORCH - Изключено, Запалване, Горене, Охлаждане, Изчакване;
  • температура на изхода на котела;
  • температура на входа на котела;
  • зададена температура;
  • осветеност на горивната камера;
  • моментна мощност;
  • температура в задната част на горлеката
  • изгорени пелети

Двата бутона в дясно са съответно за настройка на системата Torch и за включване и изключване.

Настройките са обичайните за система Torch.

Настройка на Горелка на пелети Torch

 

2. Втората най-важна област е тази с графиката. Чрез нея с бърз поглед можете да видите история за последните 12 часа от работата на отоплителната система, която наблюдавате. Начертани са температурата на изхода на котела, температурата на входа на котела и мощността през интервали от 1 минута. Двете хоризонтални линии показват  Средната температура на изхода на котела и средната мощност. Много лесно се вижда, че температурата се изменя в много тесни граници около зададената. Това е невъзможно с обикновен котел на дърва и въглища или с пелетна система от тип ON-OFF. От средната мощност можете да си направите извод за това как е оразмерена инсталацията Ви.

3. В тази област се намира информацията за статуса на Torch Net Control (TNC) модула. Когато няма връзка с интернет статуса е Offline. Нормалното състояние е Online, дори когато системата е в режим Изключено, за да може да бъде „запалена“ от Интернет. Вторият ред показва часа и датата на последно получените данни. TNC е разработен така, че дори, когато няма достъп до интернет, модула записва информацията за всичко случващо се и когато достъпа до глобалната Мрежа бъде възстановен, записаната информация се изпраща моментално към сървърите на Torch. По този начин може да бъде проследен целия процес на горене, без загуба на информация.

4. Този панел показва информация за времето във Вашият регион. Температура, влажност и скорост на вятъра. Информацията се обновява автоматично от публично достъпни услуги, предоставящи тези данни.

5.  В панела Събития се показва информация за последните действия предприети от Вашата система на пелети – Запалване, Охлаждане, преминаване в режим Изчакване, загасване поради липса на пелети и др. Чрез линка „Прегледай всички“ можете да видите информация за всяко действие от момента на монтиране на Вашият интернет модул.

6. Този панел показва каква мощност консумира къщата/апартамента Ви. Първите две стойности се отнасят за ден – средна консумирана мощност на час за деня и общо консумирана мощност от началото на деня. Втората двойка стойности са за месеца – средна месечна мощност на час и общо консумирана мощност от началото на месеца.

 

Управлявайте стоята Системана на пелети през таблет

 

В заключение на обобщението, можем да кажем, че наличието на такава система за контрол и наблюдение Ви предоставя възможност съвсем точно да прецените разходите си за отопление и да реализирате икономия при нужда.  

Автоматизирана пелетна система, каквато е отоплителна система Torch в допълнение с Torch Net Control Ви позволяват пълен енергииен мениджмънт, нещо което до сега беше възможно и достъпно само за супер големи и скъпо струващи топло централи.

Освен всичко, свързването на Вашата система с Torch Control Center, Ви осигурява постоянна поддръжка, възможност за сервизиране на системата в реално време от наши служители, където и да се намирате в момента, редовно обновяване на софтуера на системата, както и много други възможности. 

Съвсем скоро ще се появят и уеб базирани системи за управление на глави с електротермична задвижка на достъпни цени и умният дом ще стане още по-достъпен. Анализаторите предвиждат че до 2020 година, в глобалната Мрежа ще бъдат свързани над 30 млрд. устройства, което означава че с така растящият брой на населението на всеки човек ще се падат по минимум 3 устройства. Това може да са мобилни устройства, а може да са и машини и сензори, обменящи информация по между си, а защо не това да е Вашата отоплителна система Torch.

Време е високите технологии да навлязат и във Вашият дом.

Поздрави,
Екипът на Термосиликат ООД

Напишете коментар