Системи Torch II

Отоплителни системи на пелети Torch II

 

  Отоплителни системи на пелети Torch II са напълно завършено решение за отопление и гореща вода на къщи, апартаменти с обособено място за поставяне, хотели, административни и промишлени сгради.

  Системите Torch II имат интуитивно управление, което позволява да работят в комбинация с отоплителни инсталации изградени с радиатори, подово и/или стенно отопление, конвектори, а също и комбинирани инсталации (радиатори и/или подово отопление и/или конвектори). Системите Torch II могат да осигурят и подгряване на топла вода за битови нужди, посредством поставяне на бойлер със серпантина.

  Всички системи Torch разполагат с вгадено интернет управление, което позволява да наблюдавате и контролирате системата Torch II дистанционно от всяка точка на света. Интернет модула може да бъде използван от производителя или оторизиран монтажник за  дистанционно сервизиране, диангостика и обновяване на софтуера.  

  Отоплителните системи на пелети Torch II са разработени, произвеждат и се сервизират от Термосиликат ООД. Системите на пелети Torch II се състоят от няколко отделни компонента:

 

 

Пелетен котел с пелетна горелка Torch II 3-20kW

 Една от най-важните части на отоплителна система на пелети Torch II e именно чисто пелетният котел Torch II. Проектиран е да работи специално с пелетна горелка. Триходовата му конструкция с вертикални водни ризи, осигурява много добра динамика на газовете и на флуида(водата), което е една от причините за високата ефективност която постига системата Torch II.  

 Вертикалните водни ризи на котела позволяват той да бъде лесно почистван. Пелетният котел Torch II има ниската температура при която не образува конденз(45C), което позволява да работи в нискотемпературни инсталации, при температура на флуида(водата), 50-55C.

 Пелетния котел Torch II се произвежда в две големини според максималната мощност за която е разчетен, а именно пелетен котел Torch II 20kW и пелетен котел Torch II 30kW.

 Пелетните котли Torch II не се предлагат като отделен елемент, а само в комплект с всички останали елементи на отоплителна система Torch II.

 

Повече за пелетен котел Torch II можете да прочетете е секция :  Пелетен котел Torch II

 

  •   Пелетна горелка Torch II

 

Пелетна горелка Torch 3-20kW

 Пелетната горелка Torch II е разработена да работи с пелетен котел Torch II.

 Една отличаваща характеристика на пелетна горелка Torch II е възможността  да работи на изключително малка мощност от само 3kW.

 Горелката притежава, два напълно автоматични и независими един от друго начина за самопочистване. 

 Единният начин за почистване на горивната камера от остатъците след горене е чрез "издухване", посредством вграденият вентилатор. Той помага в случай че остатъците след изгаряне са леки и не се слепват, образувайки силикатни бучки. 

 Вторият начин за почистване на горелката е чрез вграденото бутало в дъното на горивната камера, задвижвано от отделен синхронен мотор.Този механизъм помага горелката да се почиства, в случай че остатъците от горене се слепват и образуват бучки.

 Пелетната горелка Torch II има плътен вътрешен шнек задвижван от синхронен електромотор с редуктор, който разделя горивната камера от задната част на горелката. Неговата основна функция е да предотврати евентуално връщане на пламъка назад и в същото време да изравнява дозите пелети, които пуска подаващият шнек Torch.

  Запалването става автоматично, чрез директен контакт на пелетите с нагревател, поставен в дъното на горивната камера и развиващ температура от 1000C. Запалващият нагревател е снабден с защита, предотвратяваща изгарянето на запалката. Електро консумацията на запалката е 100W, което позволява системата Torch II и циркулационнaта помпа на отоплението, да работят(включително системата да запали) с резервно захранване(UPS) с мощност 200W.

 Пелетната горелка Torch II се произвежда в две разновидности, според максималната мощност, а именно пелетна горелка Torch 3-20kW и пелетна горелка Torch 3-30kW

  Пелетните горелки Torch II не се предлагат като отделен елемент, а само в комплект с всички останали елементи на отоплителна система Torch II.

 

 

Управление за пелетна горелка Torch II

 Управлението Torch Control Unit, на отоплителна система Torch II позволява тя да променя мощността си в много широк диапазон(от 3 до 20kW със стъпка 0,5kW) и с много малка стъпка, в резултат на което системата произвежда необходимата топлинна енергия към всеки конкретен момент. Големият брой степени на мощността (34 броя за система Torch II 3-20kW и 54 броя за система Torch II 3-30kW) се постига, благодарение на управлението, което много точно дозира количеството пелети и количеството въздух за горене, поддържайки винаги висока ефективността на горивният процес. 

 Управлението Torch Control Unit е изцяло разработено с идеята потребителя да бъде улеснен максимално и в същото време процеса на горене и регулирането на мощността, да бъдат управлявани с висока ефективност и точност. Софтуера на управлението напълно елиминира нуждата от сложни настройки на системата към всеки вид пелети, настройка на въздуха и различни параметри в сложно организирани менюта, достъпни само за сервизните техници. 

 

  • Интернет модул за контрол и наблюдение (Вграден в управлението)

 

 Всички управления Torch Control Unit имат вградени WiFi модули за наблюдение и контрол през интернет. Така потребителя може да получат достъп до системата Torch II, от всяка точна на света. Интернет модулите на системата могат да бъдат използвани и с цела диагностика, превенция или сервиз на системите Torch II.

Графика от работата на пелетен котел Torch II 

 

  • Подаващ шнек за пелети Torch

 

 Подаващият шнек за пелети Torch, е друга важна часто от системата. Неговата функция е да дозира възможно най-точно всяка доза пелети, всеки път когато управлението го стартира. 

 Подаващият шнек Torch се задвижва от синхронен, инверторен мотор, осигуряващ постоянни обороти на винта, без да се влияе от мрежовото напрежение.

 Използваните мотори са безчеткови и с много ниска консумация на електроенергия, само 16W. Ниската консумация е важен параметър, не само защото спестява пари, а също и позволява системата да работи с резервно захранване(UPS). 

Подаващият шнек се свързва с пелетната горелка посредством, гладък маркуч с пластмасова спирала, които не поддържа горенето. Той се стопява под действието на по-висока температура, което е допълнителен защитен механизъм,  за разделяне на бункера с гориво от пелетната горелка при възникнала нежелана ситуация.

 

  • Бункер за пелети Torch

 

 Всички системи Torch II са окомплектовани с бункер за пелети, изработен от стомана и прахово боядисан. Към пелетният бункер се монтира подаващият шнек за пелети Torch, посредством скоба за закрепване. Отоплителни системи на пелети Torch II могат да бъдат окомплектовани с един от двата варианта на бункер за пелети, съответно с вместимост 120kg и 180kg. 

Пелетен котел Torch II 20kW с пелетна горелка Torch II 20kW

 

 Размерите на отоплителни системи Torch II в комбинация с всеки от бункерите за пелети, можете да видите в секция размери:

Размери на отоплителни системи Torch II

 Отоплителни системите на пелети Torch II имат редица предимства, пред други предлагани продукти на пазара. Те са разработени да бъдат лесни за използване от потребителя, да осигурят пълен комфорт на отоплението, работят с много висока ефективност и максимално щадящи природата.

 Повече за предимствата на отоплителни системи на пелети Torch II, можете да почетете на: 

Предимства на отоплителни системи Torch II