Пелетен котел

Пелетни котли Torch II

 

Пелетен котел Torch II

Пелетният котел Torch II е една от основните съставни части на отоплителна система на пелети Torch II.

Триходовата конструкция на пелетен котел Torch II 20kW и пелетен котел Torch II 30kW с вертикални водни ризи, разработени от Термосиликат ООД, позволяват постигането едновременно на висока ефективност, надеждност и компактни размери. В допълнение на това пелетен котел Torch II е лесен за монтаж, а вертикалните водни ризи позволяват котела да се почиства само с няколко движения.

Пелетните котли Torch II са изработени от лазерно изрязани детайли от листова стомана с дебелина 4mm, огънати и заварени. При производството се поставят и разпонки, заздравяващи конструкцията на пелетен котел Torch II и спомагащи той да издържа на 6 Bar изпитателно налягане, без нежелани деформации. След хидро-тест, който се извършва на всички произведен пелетни котли, се нанася вътрешно покритие от температурно устойчива боя. 

Всички пелетни котли Torch II произведен от Термосиликат ООД има външна декоративна обшивка, която е двуцветно прахово боядисана и термоизолация от каменна вата, за свеждане до минимум на температурното излъчване на пелетният котел. Горният капак на пелетните котли Torch II има допълнителна изолация от  огнеупорна алумосиликатна (керамична) плоча.  

Произвеждат се два варианта на пелетен котел Torch II, според  максимална мощност на системата Torch II.

 

  • Пелетен котел Torch II 20kW - с максимална мощност 20kW

 

Този вариант на пелетен котел Torch II е проектиран да работи с пелетна горелка Torch II 3-20kW

Конструкцията на пелетен котел Torch II 20kW, включва три броя вертикални водни ризи, едната от които е под ъгъл от 135 градуса, предна и задна водни ризи и също така лява и дясна водни ризи.

Обема на водата на пелетен котел Torch II 20kw е 37 литра, което позволява бързо да достига минималната температура от 45 градуса, при която се прекратява появата на конденз.

Диаметърът на димоотвода на пелетен котел Torch II 20kW e 130mm, което позволява да бъде присъединен към най-масово разпространените коминни розетки, при наличие на тяга от 8 до 12-15 Pa. 

Пелетен котел Torch II 20kW е подходящ за отопление и битова гореща вода на къщи с отоплявана площ до 120кв.м ако сградата не е изолирана и 150-250кв.м в зависимост от степента на изолация на сградата. 

Пелетен котел Torch II 20kW е произведен по изискванията на БДС EN 303-5:2012

Допълнителни технически данни за този пелетен котел Torch II, можете да намерите в ръководството за монтажръководството за експлоатация и в секция технически характеристики.

 

  • Пелетен котел Torch II 30kW - с максимална мощност 30kW

 

Този вариант на пелетен котел Torch II е проектиран да работи с пелетна горелка Torch II 3-30kW.

Конструкцията на пелетен котел Torch II 30kW, включва четири броя(една повече от Torch II 20kW) вертикални водни ризи, едната от които е под ъгъл от 135 градуса, предна и задна водни ризи и също така лява и дясна водни ризи.

Обема на водата на пелетен котел Torch II 30kw е 48 литра, което позволява бързо да достига минималната температура от 45 градуса, при която се прекратява образуването на конденз.

Диаметърът на димоотвода на пелетен котел Torch II 30kW e 160mm, което налага наличието на комин подходящо сечение и тяга  от 8 до 12-15 Pa. 

Пелетен котел Torch II 30kW е подходящ за отопление и битова гореща вода на къщи с отоплявана площ до 250кв.м ако сградата не е изолирана и 300-500кв.м в зависимост от степента на изолация на сградата. 

Пелетен котел Torch II 30kW е произведен по изискванията на БДС EN 303-5:2012

Допълнителни технически данни за този пелетен котел Torch II, можете да намерите в ръководството за монтажръководството за експлоатация и в секция технически характеристики.

 

 Всеки от моделите на пелетен котел Torch II се предлага със пълна окомплектовака от допълнителни елементи, а именно запушващ елемент за третия ход на котела, V-образен елемент за първи ход на котела, вътрешна огнезащитна плоча, пепелник с достатъчен обем и турболатори за пелетен котел.

Пелетен котел Torch II с пелетна горелка Torch II 3-20kW

 

 Пелетен котел Torch II, произвеждан от Термосиликат ООД вече 8 години е решение за отопление, което е надеждно и доказало се във времето.  Подкрепяйки това си твърдение даваме 3 години пълна гаранция на всеки произведен от нас пелетен котел от фамилията Torch II.

 Гаранцията е обвързана със серийният номер на Вашият пелетен котел Torch II изписан на етикета на изделието и допълнително щампован върху метала в горната задна част на закупеният от Вас пелетен котел Torch II.

 

Лого на отоплителни системи Torch