Почистване

Почистване на отоплителна система Torch II

 

 Почистването на системата от натрупалите се остатъци след изгаряне е нещо важно. Макар остатъка след изгаряне да е от 0,5% до 1% от изгореното количество пелети и основната част от този остатък да попада в пепелника на системата, част от остатъците полепват по стените на котел (по водната риза). Залепналите частици създават тънък слой, който със времето става по-дебел и може да влоши топлообмена на пелетния котел. Именно за това препоръчваме почиствана на системата (пелетният котел) поне един път седмично или на всеки  250-300kg изгорени пелети.

 Честотата на почистванията може да се промени, в зависимост от качеството на пелетие и по-конкретно от остатъка, който пелетите имат след изгаряне.

 При покупка на пелети, обърнете внимание на остатъка, който имат след изгаряне. Разликата между пелети с остатък 0,45% и такива с остатък 1,1% е повече от два пъти. При покупка на пелети с по-голям остатък и по-голям седмичен разход (в студените дни) е възможно да се наложи да почиствате пелетният котел на системата, по-често от веднъж седмично или на по-малко от 250-300kg изгорени пелети.

 Преди за започнете почистването на пелетният котел трябва да изключите системата Torch, което можете да направите от управлението или през интернет. След като премине през режим охлаждане, системата Torch ще изпише изключено. Желателно е да изчакате 15 min пелетният котел да се охлади, след която можете да пристъпите към почистване.

Почистване на пелетен котел Torch II - стъпка 1Почистване на пелетен котел Torch II - стъпка 2


  1.Отворете горния капак на пелетният котела
  2.Отстранете вътрешната метална плоча 
  3. Извадете турболaторния елемент от пелетният котел

Почистване на пелетен котел Torch II - стъпка 3Почистване на пелетен котел Torch II - стъпка 4

 

  4. Отворете клапата на котела (третия ход на пелетният котел).
  5. С помощта на обратната страна на четката за почистване, извадете запушващата тръбичка на третия ход.
  6. Извадете запушващия елемент от края на  първи ход на пелетният котел.
  7. С помощта на четката почистете добре третия ход на котела - не забравяйте да затворите клапата на пелетният котел Torch.

 

Почистване на пелетен котел Torch II - стъпка 5Почистване на пелетен котел Torch II - стъпка 6

 

 ВНИМАНИЕ: Най-важното място за почистване е границата между втори и трети ход на котела или мястото където топлите газове обръщат посоката си.

 

Почистване на пелетен котел Torch II - стъпка 7Почистване на пелетен котел Torch II - стъпка 8

 

Почистване на пелетен котел Torch II - стъпка 9Почистване на пелетен котел Torch II - стъпка 10

 
  8. С помощта на обратната страна на четката за почистване, поставете обратнo запушващата тръбичка на третия ход.
  9. Поставете на място запушващия елемент от края на  първи ход на пелетния котел.
 10. Поставете на място турболаторния елемент в пелетния котел Toch
 11. Поставете обратно вътрешната метална плоча.

Почистване на пелетен котел Torch II - стъпка 11Почистване на пелетен котел Torch II - стъпка 12

 

  12. Можете да отстраните евентуални натрупали се остатъци в горивната камера на горелката с обратната страна на четката.

  Стъпкa 12 можe да се прилагат и по време на работа на системата Torch, като мярка за почистване на горелката. Ако пелетите които сте закупили имат негорящи примеси е възможно те да натрупват в горивната камера на горелката и да затрудняват правилната и работа, въпреки наличните почистване с вентилатора на горелката и почистващ механизъм.

  13. Затворете горния капак на пелетният котел.
  14. Отворете долната врата на пелетният котел.
  15. Извадете пепелника на пелетният котел.


 ВНИМАНИЕ: Уверете се че сте поставили всички елементи на пелетния котел на правилното им място. 
 

Почистване на пелетен котел Torch II - стъпка 13Почистване на пелетен котел Torch II - стъпка 14

 

  16. Изхвърлете пепелника на пелетният котел.
  17. Поставете обратно пепелника на пелетният котел. ВНИМАНИЕ: В пепелника на котела е възможно да има тлеещи пелети или частици с все още висока температура, изхвърлете пепелника на подходящо място.

Почистване на пелетен котел Torch II - стъпка 15

  18. Затворете долната врата на пелетният котел.
 

С това пелетният котел на отоплителната система Torch почистен и можете да пуснете системата от управлението или през интернет.

 

Почистване на пелетната горелка на системата Torch II, можете да извършите като я демонтирате от котела:

  1. Демонтирайте пелетната горелка от пелетния котел, като развиете двете "крилчати" гайки.
  2. Извадете пелетната горелка.
  3. Извадете скарата на пелетната горелка, като първо повдигнете предня и край след което я издърпайте напред.
  4. Почистете пространството под скарата на пелетната горелка.
  5. Поставете обратно скарата на пелетната горелката, като първо плъзнете скарата назад и след това натиснете предния и край надолу.  

  ВНИМАНИЕ: При поставяне на скарата на пелетната горелка, обърнете внимание дали същата е поставена правилно.