Предимства

Предимства на отоплителни системи Torch II

 • Котела на системата е пелетен, а не обикновен на твърдо гориво. Разликата в коефициента на полезно действие е 30 - 40%. Това означава 30 - 40% по-малки разходи за отопление.
 • Микропроцесорно управление TORCH Control Unit, работещ с уникален по рода си алгоритъм Power-o-Temp
 • Горелката изменя сама  мощността си от 3kW до 20(30)kW, на стъпки от 0,5kW. Това позволява тя винаги да гори на точно необходимата мощност, без да се произвежда излишна енергия или енергия с недостиг. Позволява ефективно да се отопляват и много малки обекти (апартаменти).
 • Автоматично запалване, автоматично спиране при необходимост.Въвеждане на капацитет на шнека и калоричност на пелетите.Възможност за ограничаване на максималната мощност.
 • Горелката TORCH e самопочистваща се, позволява изгарянето и на пелети с по-ниско качество.
 • Отоплителна система TORCH се почиства един път седмично.Улеснено почистване за няколко минути.
 • Не се налага поставяне на буферен съд. Неговата функция е да поема излишната енергия, която системата отдава.
 • При система TORCH с алгоритъм Power-o-Temp винаги се произвежда толкова енергия, колкото е необходима - няма излишък, няма загуби.Коефициент на полезно действие 91,5%.
 • Многостепенна защита на горелката, против препълване или задръстване.
 • Значително по-малки разходи за отопление в сравнение с други видове отопление.
 • Котела се монтира с 3-пътен вентил. Това го предпазва от поява на конденз, което увеличава живота на пелетният котел  многократно.
 • Най-компактната отоплителна система на пелети.
 • Възможност да поставяне на UPS 200W, който може да поддържа цялата инсталация без ток.Консумация на ток в режим на запалване на системата Torch 165W, а в режим на горене 10-40W.
 • Модул позволяващ контрол на системата Torch през интернет.