Управление

Микоропроцесорно управление за пелетна горелка Torch II

 

Микропроцесорното  управление „Torch Control Unit” позволява горелката да изменя плавно (автоматично) своята мощност в границите от 3kW до 20(30)kW на степени от 0.5kW. По този начин горелката има възможност във всеки един момент от време да гори на точно необходимата в момента мощност. Управление Torch с алгоритъм Power-o-Temp, позволява процеса на отопление да бъде непрекъснат, като се компенсират само топлозагубите на сградата. Прецизното дозиране на пелетите и въздуха се извършва на базата на въведени от потребителя „капацитет на шнека” и „калоричност на пелетите”.

Управление за пелетна горелка Torch II

 

 • Капацитет на шнека се определя като се използва вградената в управлението функция за измерването му, след което потребителя трябва само да въведе получената стойност.
 • Калоричността на пелетие, която не се взема предвид при масово предлаганите на пазара продукти, се въвежда в управлението на системата, за да бъде отчетено нейното влияние. Ако се използват по-качествени пелети с по-висока калоричност, то системата ще има по-малък разход.
 • Във всички системи Torch II има вграден WiFi интернет модул Torch Net Control, за пълен дистанционен контрол на системата.

 

Управление за пелетна горелка Torch II

 

На графичният дисплей на управлението се показват параметри на системата, който са важни за потребителя.

 • Текущо състояние на горелката :
  • Режим горене
  • Режим изчакване
  • Режим изключено
  • Режим почистване
  • Режим запалване
 • Температура на входящата вода [C⁰]
 • Температура за изходящата вода [C⁰]
 • Температура на горелката на системата (защитна) [C⁰]
 • Осветеност на горивната камера на горелката
 • Количество изгорели пелети [kg]
 • Текуща мощност на системата [kW]
 • Час, дата