Power-o-Temp

Работен алгоритъм Power-o-Temp

 

 Работният алогиртън на отоплителна система Torch, наречен Power-o-Temp е нововъведение в регулирането на горивния процес. Той превъзхожда познатата до сега „модулация” (плавно изменение на мощността), като освен че изменя мощността, го прави с различна скорост във всеки един отделен етап. Друга особеност е, че за разлика от обикновените горелки, горелка Torch може и да запазва своята мощност. Дали мощността на горелката ще се повиши, намали или ще се запази е решение, което микропроцесорното управление на системата взема няколко пъти в секунда, на базата на споменатият алгоритъм.  

 По този начин отоплителната система може с голяма точност да опише кривата на потребление, без да произвежда енергия с излишък или с недостиг. При това системата се опитва да "докара" процеса на изменение на мощността до затихване (успокояване на системата и привеждане на отоплителният процес в равновесно положение).

 В случай че системата е на минимална мощност 3kW, но въпреки това потреблението на топлинна енергия е малко, системата автоматично спира и преминава в режим Изчакване. Щом температурата на водата, спадне с 1 градус под зададената системата се самозапалва и продължава своята работа.

 Липсата на прецизно регулиране на горивният процес, при повечето предлагани на пазара продукти, води до по-големи загуби, излишна енергия, дискомфорт за обитателите на сградата, голям преразход на пелети. При отоплителна система Torch с алгоритъм Power-o-Temp всички тези проблеми на отоплителните системи са решени веднъж за винаги. Не се налага поставяне на допълнителна автоматика за контрол на системата, което е едно допълнително предимство.

 

Отоплителна система Torch II начин на работа